Oferta

Technika ważenia

 

 • legalizowane przenośne wagi do pomiarów obciążeń koło/oś
 • legalizowane stacjonarne wagi dynamiczne – prędkość przejazdu do 6 km/h
 • budowa preselekcyjnych stacji ważenia pojazdów ciężarowych:
  • wagi tensometryczne typu HSWIM – ważenie przy dużych prędkościach, system preselekcyjnego ważenia
  • stacje statystycznego ważenia ( statystyki, naciski osi, masa całkowita, przeciążenia)
 • oprogramowanie VIVER WIM
 • obsługa legalizacji wag (zdjęcie 1, zdjęcie 2)

 

Pomiar ruchu

 

 • stałe stacje pomiaru ruchu , klasyfikacja 8+1  (zliczanie, klasyfikacja, pomiar prędkości, zdarzenia np. zator)
 • przenośne radarowe stacje pomiaru ruchu
 • analiza danych (wahania ruchu, max, min, procentowy udział danej kategorii pojazdów, itp.)
 • pomiar czasu przejazdu, pomiary odcinkowe:
  • kompleksowe badania ruchu – każdy typ drogi
  • wypożyczanie urządzeń pomiarowych
  • pomiary z użyciem kamer ANPR – podział na ruch tranzytowy, lokalny, struktura, badania kordonowe
  • odcinkowy pomiar prędkości
 • oprogramowanie

 

Elektronika drogowa

 

 • CB Komunicator – system rozsyłania informacji drogowych za pomocą CB Radia
 • tablice zmiennej treści typu SZKOŁA
 • automatyczne odczytywanie numeru tablicy rejestracyjnej pojazdu
 • automatyczny pomiar wysokości pojazdu z zapisem numeru rejestracyjnego w przypadku przekroczenia 4m
 • serwis elektroniczny
 • opracowanie specjalistycznego oprogramowania
 • video inspekcja placu budowy
 • inne nietypowe projekty z zakresu elektroniki drogowej
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych urządzeń
 • lokalizacja pojazdów, przyczep kempingowych (2 lata pracy bez wymiany baterii!)
 • wykrywanie incydentów drogowych (jazda pod prąd, zwierzę na drodze, zatrzymany pojazd itp.)

Wykonywanie specjalistycznej  zabudowy pojazdów.

Dostawa modułów dla KSZR (Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem).

Większość oferowanych urządzeń i systemów współpracuje ze znakami zmiennej treści (VMS).