Radarowa stacja pomiaru ruchu EasyCount

Stacje pomiaru ruchu

EasyCOUNT jest nieingerującym w strukturę drogi przenośnym licznikiem ruchu. Oprócz pomiaru prędkości pojedynczego pojazdu EasyCOUNT określa jego kierunek jazdy, odległość od poprzedzającego pojazdu oraz klasyfikuje go pod względem długości do jednej z 4 klas.

Sensor może być skonfigurowany do pomiaru jednego lub obu kierunków ruchu. W celu rejestracji pojazdów na więcej niż dwóch pasach ruchu, do systemu mogą być dołączone dodatkowe zewnętrzne sensory radarowe.

 

Cechy:

  • licznik przenośny,
  • indywidualne dane o pojazdach,
  • pomiar prędkości,
  • wskazanie kierunku jazdy,
  • klasyfikacja pojazdów,
  • umożliwia pomiary na wszystkich typach dróg.