Dostawa i instalacja wag wolnoprzejazdowych przejście graniczne Połowce