Kontrola wjazdu pojazdów ciężarowych na drogi powiatowe