System kontroli zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe