Realizacje

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane realizacje naszej firmy.

 

Rok 2019 obfitował w liczne zadania, które z powodzeniem zakończyliśmy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze:

 

 • budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, zlokalizowanego w ciągu drogi ekspresowej S7 dla GDDKIA Kielce wraz z automatycznym załączaniem znaków pryzmatycznych w celu bezpiecznego skierowania pojazdów do kontroli
 • dostawa i montaż systemu ważenia dynamicznego VM 1.2 dla firmy Rossmann SDP Sp. z o.o.
 • dostawa i uruchomienie na drogach S7 Chęciny, S11 Szczecinek, S6 Kołobrzeg, S19, S12 Lublin – 59 znaków pryzmatycznych przedstawiających informację o objazdach
 • realizacja umów na dostosowanie i utrzymanie systemów preselekcji wagowej, świadczonych dla GDDKiA Oddział Poznań, Szczecin, Lublin
 • realizacja umów na zbieranie i dostarczanie danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu dla GDDKIA Łódź, Poznań, Zielona Góra, Opole
 • dostawa 10 systemów CB KomuniCATor – radiowy system informacji drogowej
 • zabudowa i doposażenie w systemy ostrzegawcze i dodatkowe oświetlenie, 12 pojazdów utrzymaniowych, interwencyjnych i patrolowych VW Crafter dla Austostrada Eksploatacja S.A.
 • dostawa i uruchomienie 3 stacji ciągłego pomiaru ruchu Autostradowa Obwodnica Poznania

 

2018:

 

 • dostawa do poszczególnych Inspektoratów Transportu Drogowego 216 sztuk przenośnych wag typu SAW seria III (wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem) służących do kontroli nacisków osi i wyznaczania masy całkowitej pojazdów. Wagi będą używane w celu ochrony dróg publicznych przed ich niszczeniem spowodowanym przez przeciążone pojazdy.
 • dostawa dla AGH w Krakowie 8 kompletów płyt wagowych dla prac badawczych związanych z wykonywaniem ważenia pojazdów przy dużych prędkościach HS-WIM , oraz budowa stanowiska do ważenia pojazdów w ruchu , przy niskich prędkościach wyposażonego w legalizowaną wagę osiową LS-WIM
 • videomonitoring dróg powiatu nowodworskiego w ramach budowy drogi S-7
 • wykonanie zabudowy specjalistycznej 2 pojazdów służby drogowej
 • zabudowa i doposażenie w systemy ostrzegawcze i dodatkowe oświetlenie, 12 pojazdów utrzymaniowych, interwencyjnych i patrolowych VW Crafter dla Austostrada Eksploatacja S.A.
 • realizacja umów na dostosowanie i utrzymanie systemów preselekcji wagowej , dla GDDKiA Oddział Poznań, Szczecin, Lublin
 • realizacja umów na zbieranie i dostarczanie ze stacji ciągłych pomiarów ruchu danych o ruchu dla GDDKIA Łódź, Poznań, Zielona Góra, Opole
 • dostawa systemów CB KomuniCATor – radiowy system informacji drogowej

 

2017:

 

 • budowa preselekcyjnego systemu ważenia DK S7 w. Szydłowiec
 • wykonanie zabudowy specjalistycznej pojazdów służby drogowej
 • monitoring dróg powiatu nowodworskiego w ramach budowy drogi S-7
 • dostawa wag oraz obsługa procesu ich legalizacji
 • dostawa systemów CB KomuniCATor – radiowy system informacji drogowej

 

2016:

 

 • rozbudowa systemu informacji drogowej na drodze S5 o system powiadamiania CB KomuniCATor, kamery ANPR do pomiaru czasu przejazdu oraz kamery poglądowe
 • naprawa stanowiska do ważenia pojazdów dla ZDiT Łódź
 • rozbudowa i utrzymanie 9 stacji systemu WiM w woj. wielkopolskim
 • rozbudowa i utrzymanie 8 stacji systemu WiM na drogach krajowych w woj. lubelskim
 • dobowy pomiar ruchu pojazdów na 5 przejazdach kolejowych w Gminie Szamotuły

 

2015:

 

 • dostawa i montaż podzespołów oraz uruchomienie stacji preselekcyjnego ważenia w mieście Rzeszów. Stacje wyposażone w wagi, tablice zmiennej treści oraz kamery poglądowe i ARTR zamontowano przy ul. Lwowskiej, Warszawskiej, Podkarpackiej, Krakowskiej i Lubelskiej.
 • pomiar ruchu z wykorzystaniem przenośnych stacji radarowych EasyCount na wybranych przejazdach kolejowych w Poznaniu
 • pomiar i analiza ruchu z wykorzystaniem radarów, kamer ARTR i stacji EasyCount w 11 puntach na DK6 i S6
 • wykonanie stacji ważenia w Bydgoszczy dla ZDMiKP (więcej informacji)
 • wykonanie 5 zabudów Patroli Autostradowych

 

2014:

 

 • dostawa 17 sztuk przenośnych stacji pomiaru ruchu EasyCount dla GDDKiA.
 • dostawa i montaż dwóch stacjonarnych jedno-mostowych wag dynamicznych VM-1.2 na przejściu granicznym w m. Połowce.
 • wykonanie systemu pomiaru czasu przejazdu przebudowywanego odcinka DW579 w Grodzisku Mazowieckim.
 • pomiar i analiza przepływu ruchu pojazdów z wykorzystaniem kamer ANPR w przekroju autostrady A2 na odcinku Emilia – Pruszków.
 • dostawa i montaż podzespołów oraz uruchomienie stacji preselekcyjnego ważenia na drodze DK8 w Białymstoku. W ramach budowy stacji preselekcyjnego ważenia, nasza firma dostarczyła dwusetną płytę ważąca DAW 100!
 

2013:

 • modernizacja stacji ważenia WITD w Byczynie i Kaszewach.
 • naprawa i przebudowa stacji preselekcyjnego ważenia na DK10 w miejscowości Wólka dla Gddkia Bydgoszcz.
 • dostawa, montaż i uruchomienie 3 stacji pomiaru ruchu AVC100 na 163km, 165km i 217km A2 dla Autostrada Wielkopolska S.A.
 • wykonanie 7 zabudów pojazdów interwencyjnych dla Autostrada Eksploatacja S.A.

 

2012:

 

 • Budowa preselekcyjnej stacji ważenia w m.Lubieszyn na przejściu granicznym PL-DE wyposażonej w system AVC100, wagi DAW100 oraz kamery ANPR.
 • Dostawa, montaż i uruchomienie 2 stacji pomiaru ruchu AVC100 dla Autostrada Wielkopolska S.A.
 • Instalacja pięciu stacji pomiaru ruchu na S5, S11, A-2 dla GDDKiA oddział w Poznaniu, wyposażonych w czujniki ruchu, w tym piezosensor w celu wykonywania pomiaru ilości osi przejeżdżających przez stanowisko pojazdów.
 • Dostawa i montaż dwu-mostowej wagi dynamicznej VM2.2 dla firmy ROSSMANN SDP Sp. z o.o.
 • Dostawa wag preselekcyjnych DAW100 dla budowy 8 stacji ważenia dla GDDKiA oddział Poznań oraz 3 dwustronnych stacji ważenia w ramach budowy systemu ITS dla ZDW w Bydgoszczy.
 • Projekt ITS dla ZDW w Łodzi, w ramach którego dostarczyliśmy oraz zainstalowaliśmy 25 kamer ARTR (automatyczne rozpoznawanie tablic rej.), 25 kamer video-poglądowych, 25 sterowników oraz 20 wag preselekcyjnych DAW100.
 • Dostawa przenośnego systemu ważenia SAW dla Urzędu Miasta Białystok.
 • Dostarczanie danych za pomocą przenośnych stacji pomiaru ruchu EASYCOUNT dla GDDKiA oddział Szczecin, Poznań, Kraków.
 • Wykonanie zabudów specjalistycznych pojazdów interwencyjnych dla Autostrada Eksploatacja S.A.
 • Przywrócenie pełnej funkcjonalności stacji preselekcyjnego ważenia w miejscowości Siedlec dla GDDKiA Poznań.

Lata poprzednie:

 

Dostawa przenośnego systemu ważenia dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w ofercie przetargowej z dniem 21 grudnia 2010 r. sfinalizowaliśmy dostawę przenośnego systemu wag dla MZDW w Warszawie. Wykonane zadanie stanowi ważny element rozbudowy sieci kontroli przeciążenia pojazdów ciężarowych przemieszczających się po polskich drogach. Dzięki kontroli przeciążeń poszczególne jednostki odpowiadające za jakość dróg mają możliwość eliminacji zagrożeń związanych z procesem niszczenia nawierzchni na skutek przeciążenia pojazdów.

Zakończenie Generalnego Pomiaru Ruchu
Od stycznia do grudnia 2010 roku Firma CAT Traffic Sp. z o. o. realizowała Generalny Pomiar Ruchu, odbywający się na drogach DK 5, DK 32, DK24, DK 2, DK92 i A2 rejonu Nowy Tomyśl. W ramach projektu zapewniliśmy kompleksową obsługę jedenastu etapów pomiaru w dziewiętnastu punktach pomiarowych.

W drugim półroczu 2010 roku zrealizowaliśmy liczne dostawy przenośnych systemów ważenia dla instytucji państwowych, m. in. dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu, dla Zarządu Dróg Powiatowych w Zwoleniu oraz dla Zarządu Dróg powiatowych w Środzie Wlkp.

Dostarczyliśmy 24 stacjonarne wag dynamicznych DAW 100 do ważenia pojazdów w ruchuw ramach budowy stacji statystycznego ważenia pojazdów oraz 9 stacji automatycznego pomiaru ruchu dla budowy AOW.