Stacja preselekcyjnego ważenia Viver WIM

Ważenie pojazdów

ViverWim jest w pełni automatyczną stacją ważenia pojazdów ciężarowych w swobodnym ruchu drogowym (WIM). Złożona jest z zabudowanych w drodze sensorów, umożliwiających ważenie osi, systemu video rejestracji pojazdów (VIVER) oraz systemu rejestracji i rozpoznania tablic rejestracyjnych(ANPR).

Całość instalacji służy selekcji potencjalnie przeciążonych pojazdów. Dane o pojazdach (nacisk osi, długość pojazdu, zdjęcie pojazdu, nr rejestracyjny) są zbierane a następnie wysyłane (poprzez światłowód, łącze radiowe, GPRS/UMTS, itp.) do stacji kontroli pojazdów.

Przeciążone pojazdy kierowane są przez odpowiednie służby, do punktów kontrolnych, gdzie są następnie ważone wagami legalizowanymi.

Sensor może być skonfigurowany do pomiaru jednego lub obu kierunków ruchu. W celu rejestracji pojazdów na więcej niż dwóch pasach ruchu, do systemu mogą być dołączone dodatkowe zewnętrzne sensory radarowe.

 

Cechy:

  • monitoring ruchu,
  • kontrola przeciążeń (preselekcja),
  • ochrona dróg,
  • zbieranie danych statystycznych,
  • stacje ważenia pojazdów ciężarowych.