Budowa preselekcji i statystyki wagowej (WIM) na autostradzie A4 i drodze ekspresowej S19

Sztandarowy produkt w naszej ofercie to budowa preselekcyjnych stacji ważenia pojazdów ciężarowych na wszystkich typach dróg w Polsce. Połączenie wysokiej dokładności czujników z opracowanym przez Spółkę nowoczesnym, uniwersalnym sterownikiem CLW 21, w  efekcie prowadzi do pewnego wytypowania przeciążonych pojazdów z potoku ruchu. W roku 2023 będziemy dostarczać / instalować ponad 80 sztuk czujników wagowych, co świadczy o zaufaniu inwestorów do naszego rozwiązania.