Bramownice dwupoziomowe i stacje pomiaru ruchu na Autostradowej Obwodnicy Poznania

Zrealizowaliśmy dostawę 10 bramownic dwupoziomowych dla instalacji znaków i tablic zmiennej treści oraz 8 radarowych stacji pomiaru ruchu dla Systemu Zarządzania Ruchem na Autostradowej Obwodnicy Poznania.